Χειρόγραφα

Alexandri commentarius in II priorum [Aristotelis] Analyticorum librum
Φιλοσοφία
1501
1600
Άγνωστος
33,2x23,3
ff. II + 62 + II
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
829 (A 242 inf. olim O 269)
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Αναλυτικά πρότερα
Άγνωστη