Χειρόγραφα

Metaphrasis II libri Aristotelis Analyticorum posteriorum, fine mutila. Definitiones quae Analyticorum posteriorum libris continentur. Definitiones quae primo Aristotelis Dialecticae libro continentur.
Φιλοσοφία
1501
1600

Άγνωστος
35x24
ff. 52
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
827 (A 229 inf.)
Manu Manuelis Mori Cretensis
Αριστοτέλης, Αναλυτικά ύστερα
Άγνωστη