Χειρόγραφα

Autolyci de sphaera quae movetur
Γεωμετρία
1501
1600
Άγνωστος
35,6x24,1
ff. III + 100 + I
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
817 (A 194 inf.)
Δεν αναφέρονται
Αυτόλυκος
Άγνωστη