Χειρόγραφα

Stephani Alexandrini de arte chemica
Χημεία
1501
1600
Άγνωστος
35,3x25,3
ff. IV + 162 + II
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
816 (A 193 inf. olim N 299)
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη