Χειρόγραφα

Theonis Smyrnaei de iis quae ad mathematicam utilia sunt. Σερήνου του φιλοσόφου [nempe Antinoensis] εκ των λημάτων.
Μαθηματικά
1501
1600

Άγνωστος
35x24,8
ff. I + 29 + I
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
815 (A 176 inf. olim N 284)
Δεν αναφέρονται
Θέων Σμυρναίος
Άγνωστη