Χειρόγραφα

Euclidis theoremata nonnulla definitiones quaedam cetera latina et italica sunt.
Γεωμετρία
1501
1600
Άγνωστος
Διάφορες
ff. I + 130 + I
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
799 (A 71 inf.)
Δεν αναφέρονται
Ευκλείδης, Στοιχεία
Άγνωστη