ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πελλαδαρίου
Πελλαδάριον (Φιλαδάρ)
ΙΘ΄αιώνας
Μ. Μαθιουδάκης
-1
(1) Ευεργέτες της Σχολής οι Κωνσταντίνος Κλεόβουλος, Μ. Ιβάνωφ και ο Παναγιώτης Καλευράς.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.