ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λιδωρικίου
Λιδωρίκιον
Αρχές 19ου αιώνα
Πέτρος Βαρίδης (†1809)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.