ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μπαλίνου
Μπαλίνο
Στις αρχές του 19ου αιώνα
Θεόδωρος Αριστοκλής. [Τ.Ε., Α΄,38]
Η σχολή συντηρούνταν από το ρουφέτιο των Γουναράδων. [Τ.Ε., Α΄,38]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.