ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ιντσέ Σου
Καισάρεια-Ιντσέ Σου
1813
Κύριλλος Καισαριώτης
«Θυγατήρ» της Σχολής της Μονής του Τιμίου Προδρόμου

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.