ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λιβαδίου
Λιβάδιον ή Βλαχολιβάδιον ή Δωδώνη της Θεσσαλίας
Μέσα του 18ου αιώνα
Το 1782 [Τ.Ε,Α΄,222], Το 1786 σύμφωνα με τον Ζωσιμά Εσφιγμενίτη στη [«Φήμη» 1888 σ. ία΄] η σχολή μεταρρυθμίστηκε. Κλείνει κατά τη διάρκεια της επανάστασης για να επανιδρυθεί αμέσως μετά.
Ιωάννης Πέζαρος, 1768 Ιωάννης Διονυσίου Κουφός, εκ Τυρνάβου, 1780 Ιωάννης Πέζαρος το β΄, 1782 ή 1786 Τιμόθεος Σπερμιώτης, μαθητής του Ι. Πέζαρου Ιωνάς Σπερμιώτης, μέχρι το 1790
Η μεταρρύθμιση του 1782 (ή 1786) έγινε με δαπάνη του εντοπίου ιερομόναχου Ανθίμου [Τ.Ε,Α΄,22]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.