ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολείο Μονής Κοπίνης.
Μονή Κοπίνης, Τσουμέρκα.
1) Για την σχολή βλέπε: [Τ.Ε.,Α΄,191], [«Τσουμερκιώτικα και Αρτηνά νέα», Ιωάννινα, 1932, τεύχος Α].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.