ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πάργας.
Πάργα.
Στα μέσα του 18ου αιώνα.
Φιλόθεος ,(ιερομόναχος) 1765. Αγάπιος Λεονάρδος, 1779-1780 [Τ.Ε,Α',172], [Δ.Καμπούρογλου.,"Αθηνά",τομ.ΚΖ',1916,σ.215]. Ανδρέας Ιδρωμένος, 1780-1809 . Χριστόφορος Περραιβός, 1805- [Τ.Ε,Α',172],[Γιάννης Κορδάτος, ο Ρήγας Φερραίος και η εποχή του, Αθηνά 1931,σ.47].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.