ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βελισσών Κιοπρουλού
Βελεσσά Κιοπρουλού.
Η σχολή λειτουργούσε από τον 17ο αιώνα μέχρι την κατάληψη της πόλης από τους Σέρβους τον Οκτώβριο του 1912 [Τ.Ε, Α΄, 104].
Η σχολή συντηρούνταν από την ετήσια επιχορήγηση της εκπαιδευτικής και φιλανθρωπικής αδελφότητας στην Κων/πολη [Τ.Ε, Α΄, 104].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.