Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Γερμανός Γρηγοράς εκ Ναζιανζού