Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Γερμανός (από την Αλεξανδρέττα)