Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Σωφρόνιος Καλλονάς, ιερεύς