Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Καπετανάκης Kυριάκος και Mανουήλ