Διδάσκαλοι

για 5 έτη τότε χειροτονήθηκε επίσκοπος [Τ.Ε.,Α΄,237]