Διδάσκαλοι

(ή και Χαλκηδόνιος και Αγκυριανός), συνδιδάσκαλος του σχολάρχη Γερασίμου Ακαρνάν κατά την β΄ σχολαρχία του (1691-1702). [Τ.Ε.,Α΄, 14, σημ, 2]