Διδάσκαλοι

1819
0

εφημέριος, αντικαταστάτης του Χριστόφορου Φιλητά από Δεκέμβριο 1819 ως τη λήξη του σχολικού έτους.