Χειρόγραφα

Euclidis elementorum lib. I-IV και corollaria et scholia εις τα αυτά ευκλείδεια στοιχεία
Γεωμετρία
1698
1698
1698-11-28 01:34:52
Πάδοβα
30,5x21
φφ. 63
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
429
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Από του 53ου φύλλου και εξής υπάρχουσιν αποσπάσματα ελληνικά εκ των Ευκλείδου στοιχείων, "σημειώματα εις τους όρους του πέμπτου βιβλίου" και σημειώσεις τινες εις τους όρους και προτάσεις του έκτου των στοιχείων".
Ευκλείδης, Στοιχεία
Άγνωστη