Χειρόγραφα

1) [Βενιαμίν του Λεσβίου] τριγωνομετρία ευμέθοδος πάνυ, συνερανεσθείσα παρά πολλών συγγραφέων μάλιστα δε παρά του αββά Μαρία. 2) Αριθμητική κυρού Βενιαμίν. 3) [Βενιαμίν του Λεσβίου] στοιχεία αλγέβρας.
Μαθηματικά
0
0
Άγνωστος
28,5x20,5
φφ. 170
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
268
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Δύο διαφορετικοί γραφείς.
Αββά Μαρία
Άγνωστη