Χειρόγραφα

Σύνοψις της λογικής του Αριστοτέλους, ποιηθείσα κατά νεύσιν και απόκρισιν παρά του σωφοτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως
Λογική
1685
1685
Βουκουρέστι
22,2x15,8
φφ. 196
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
183
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] σελ. 192 "1685 εν πόλει της Βλαχίας Βουκουρεστίω εταχυγράφη"
Αριστοτέλης
Άγνωστη