Χειρόγραφα

1) Στέφανος Αλεξανδρεύς, Περί χρυσοποιίας
Αλχημεία
1564
1564
Άγνωστος
35,5x25
1) 1r-36
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Otto Kresten, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek Teil 2, Codices Zuridici, Codices Medici, Wien 1969
Codices Medici 2
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη