Χειρόγραφα

Θεμιστίου, Παράφρασις εις τα Φυσικά του Αριστοτέλους
Φυσική
1501
1600
Άγνωστος
32x21
φφ. 148
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Joseph Mogenet, Codices Barberiniani, Graeci Tomus II, Codices 164 - 281
253
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης
Άγνωστη