Χειρόγραφα

Αδήλου, Λογική. Αναστασίου Παπά - Βασιλοπούλου, Εισαγωγή Μαθηματική, εκ της των λατίνων φωνής μετοχετευθείσα, και τη ελληνική διαλέκτω υποστρωθείσα.
Λογική-Μαθηματικά
1701
1800
Άγνωστος
17,5x12
φφ. 48
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
231
Ακέφαλον, κολοβόν
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη