Χειρόγραφα

Σημειώσεις Λογικής Περιλήψεις εισαγωγής εις την Λογικήν. Σημειώματα του α' ου της μεταφ (υσικής) βιβ (λίου).
Λογική-Μεταφυσική
1701
1800
Άγνωστος
15,5x10,3
φφ. 246
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
144
Σημείωση στο φ. 1: Και τόδε Ιωανά Ιερομονάχου του εν Διδασκάλοις αρίστου: Σημείωση στο φ. 131: 1777 φευ (ρουαρίου)
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη