Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον (Βιβλίον παρά των Τουρκών ονομαζόμενων Άχμετ ειδέ των Ελλήνων λέγεται Ιωάννου του παλαιού Δαμασκηνού. Ιατροσόφια.
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
20,5x14,7
σσ. 1-26 + α΄ - υνστ΄
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
122
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη