Χειρόγραφα

Αντιδοτάριον (Περί της γυναικείας φύσεος και νοσιμάτων). Συνταγή δια σπληνικούς. Αντιδοτάρι εξηγημένον από τον (sic) ιταληκήν γλώσσαν εις την του γραικών (π) αρά Νικολάου ιερόπαιδος. Μερικαίς αντίδοταις από τον τουρκόν, και λέγονται τουρκικά λοζιέ κ.
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
20,4x14,5
φφ. α΄ + σσ. 1-298 + 1-54
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
93
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη