Χειρόγραφα

Μαξίμου του Πελοποννησίου, Βιβλίον ιατρικόν υπό πολλών ανδρών και αρίστων ιατρών Διοσκορίδου Απολλωνίου, Συμεών του μαγίστρου και έτερα πολλά άνθη ιατρικά συναθροισθέντα και εκλεχθέντα πεζή και απλή τη φράσει
Ιατρική
1650
1716
Άγνωστος
21,2x15,8
φφ. 102 (φφ. 9-99)
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
61
Μία σημείωσις εις το εσωτερικόν του α' εξωφύλλου μας πληροφορεί δια τα καθέκαστα της σταχώσεως: + εσταχόθι δια χειρός Γαβριήλ ιεορομονάχου βατοπεδινού. 1716 δεκεμβρίου 15. Σημείωση στο φ. 1: Εις χρήσιν λαρίσσης Γαβριήλ του Κώου.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη