Χειρόγραφα

Νικηφόρου Βλεμμίδου, Επιτομή Λογικής. Ζητήματα, λογικών προς άσκησιν των λο (γι) κευομένων, Διάλεξις α'η.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
20,5x16
φφ. 160 1) φ. 9, 2) φ. 129
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
49
Σημείωση στο φ. 9: και τόδε κτήμα Ιωνά σπαρ (μιώτου). Σημείωση στο φ. 160ν: Ιωνά Σπαρμιώτου. - Δαμιανού σπαρμιώτου. Το χργφ προέρχεται από το μοναστήρι του Σπαρμού
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη