Χειρόγραφα

Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις, οποίον το της Φιλοσοφίας αξίωμα.
Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
21,4x15,5
φφ. 266: φφ. 40-103
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
36
Το χειρόγραφο αυτό προέρχεται από το μοναστήρι του Σπαρμού.
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
Άγνωστη