ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ωρικός κύκλος

ένα κυκλίδιο ακίνητο, κατασκευασμένο από μέταλο ή άλη ύλη στην κρικωτή σφαίρα, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον κοινό με­σημβρινό, έχει δε κέντρο τον αρκτικό (βόρειο) πόλο. Καλείται ωρικός διότι είτε στο ανατολικό είτε στο δυτικό ημικύκλιό του φαίνονται σημειωμένες οι ώρες της φυσικής ημέρας, 12 ώρες στο ανατολικό, από τις οποίες η 12η δείχνει τη μεσημ­βρία και 12 στο δυτικό, από τις οποίες η 12η δείχνει τη μεσονυκτία. Στο μέσο του κύκλου αυτού βρίσκεται προσκολημένη μια βελόνη (ωροδείκτης), η οποία καθώς συστρέφεται με τον πόλο, που είναι και το κέντρο του ωρικού, όπου βρίσκεται προ­σκολημένη, δείχνει τις ώρες. Ο κύκλος αυτός χρησιμεύει για να βρίσκουν τους μεσημβρινούς, τις ανατολές, τις δύσεις, κ.α.

32-33