ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ωθιστική δύναμη

η δύναμη που αναπτύσσεται, όπως και η ελκτική, μεταξύ των μικρών υλικών μορίων των σωμάτων και η οποία τα βάζει να απομακρυνθούν το ένα από το άλο (ώθησις). Αυτή αρχίζει εκεί όπου η ελκτική παύει και αυξάνει κατ’ αναλογία, όπου μειώνεται το διάστημα των μορίων. (σημ.: απωθητική δύναμη.)

152-153