ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Γυμνάσιο Ανδριανουπόλεως1
Ανδριανούπολη
Ιωάννης Βεργάδης Γ. Παγίδας Χριστοφ. Σαμαρτζίδης Ματθαίος Παρανίκας Π. Παπαγεωργίου Α. Φυλακτός Ι. Βεργάδης, για δεύτερη φορά Α. Ζιομετίκου Ε. Δαβίδ Δ. Σάρρος Α. Ζιομετίκου (για δεύτερη φορά)
Το Γυμνάσιο κτίσθηκε το 1879-1880 επί Ανδριανουπόλεως Γρηγορίου [Τ.Ε., Α΄, 62]
(1) Το Γυμνάσιο Ανδριανουπόλεως καταγράφηκε ως ξεχωριστή σχολή και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την σχέση του γυμνασίου με την σχολή Ανδριανουπόλεως.
Το Γυμνάσιο με Β.Διάταγμα έγινε ισότιμο με τα αντίστοιχα στην Ελλάδα και αναγνωρίστηκε από το Κράτος. Χρονολογικά δεν γίνεται σαφές πότε έγινε η συγκεκριμένη αναγνώριση αλλά πρέπει να έγινε μετά το 1888 [Τ.Ε., Α΄, 62].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.