ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινοτική Σχολή Μασσαλίας.
Μασσαλία.
1835.
Ειδικοί άνδρες [Τ.Ε.,Β΄ 542]. Οι ιερείς εδίδασκαν τα θρησκευτικά.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.