ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ακαδημία Μοδένης.
Μοδένη.
1536
Μέλη: Ι. Τριλενζόνης Λ. Καστελβέτρος Φιλ. Βαλεντίνος Αλεξ. Μελανός Φραγκίσκος Πόρτος.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.