ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο παροικιών Σένιας, Σεβενίκου, Λεσσίνης.
Δαλματικές ακτές.
Μετά το 1498.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.