ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ταϊγανίου
Ταϊγάνιο
1781
1918 (η σχολή καταστρέφεται)
Αδαμάντιος Αδαμάντιος (1900) Ι. Ζαχαρίου
Γεράσιμος Μπελούκας Παπακωνσταντίνος Αλέξανδρος Πέζαρος Ευστρ. Τσακαλώτος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.