ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νέας Εφέσου
Νέα Έφεσος (Κους Αδασή ή Σκάλα Νόβα)
Πριν από το 1792
Γερμανός (από την Αλεξανδρέττα) [Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα 120, σημ.2] Σαμουήλ Κασσιανός Ιθακήσιος μοναχός, δίδασκε το 1801, (†1811) Γεώργιος Λογοθέτης, 1814-1831 Δημήτριος ο εκ Κυθήρων
Ο Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου Γρηγόριος, που καταγόταν από την Έφεσο, βοήθησε χρηματικά τη σχολή της πατρίδας του καθώς και την έκδοση βιβλίων [Σοφοκλής Κ. Οικονόμου, 1860]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.