ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον
Φανάρι-Κωνσταντινούπολη
1882
Χρυσούλα Ιωαννίδου
Αγαθονίκη Αντωνιάδου
Ιουστίνη Λαγουδάκη
Ερριέττα Κωνσταντινίδου
Γρηγόριος Βεγλερής
Βασίλειος Μούτσογλου
Αλέξανδρος Χατζόπουλος
Φανή Γεωργιάδου
Αλέξανδρος Ιατρόπουλος
Έλλη Βασιλειάδου – Ζουμπούλογλου
Δημήτριος Παντελάρας
(1) Ιδρύθηκε επί πατριαρχείας Ιωακείμ Γ΄ [Τ.Ε., Α΄, 27]
Ιδρύθηκε το 1882 με δωρεά του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Β΄ ο οποίος διέθεσε τα δύο οικόπεδα του στην περιοχή του Φαναρίου και συγκεκριμένα κοντά στην Εκκλησία της Παναγίας του Μουχλίου. Με την ίδρυση του Παρθεναγωγείου καλύπτονταν οι μορφωτικές ανάγκες των κοριτσιών που κατοικούσαν στις λαϊκές κυρίως συνοικίες της Κωνσταντινούπολης
Το Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο από την ίδρυση του μέχρι και το 1923 βρισκόταν κάτω από την άμεση εποπτεία του Οικουμενικού Πατριάρχη και διοικούνταν από επταμελή εφορία. Πρόεδρος της εφορίας ήταν ένας συνοδικός αρχιερέας που εκλέγονταν από την Ιερά Σύνοδο. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορείας ήταν συνήθως σημαίνοντα πρόσωπα της εκπαιδευτικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης[3], όπως καθηγητές από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, ο εκάστοτε πρόεδρος της λέσχης «Μνημοσύνη» κ.α. Όταν το 1923 απαγορεύτηκε το δικαίωμα συμμετοχής της Εκκλησίας στη διοίκηση των σχολείων τότε τη διαχείριση του Ιωακειμείου την ανέλαβαν αποκλειστικά οι λαϊκοί που αποτελούσαν την εφορία της σχολής αλλά και ένας υπεύθυνος με τον τίτλο «ιδρυτής» που ήταν υπόλογος απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.