ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή Πάργας.
Πάργα.
1828.
Σταδιακά η σχολή προάχθηκε σε ημιγυμνάσιο [T.E, A΄,172].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.