ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Μαρουτσαία Σχολή
Ιωάννινα
Σιμών και Λάμπρος Μαρούτσης
Το 1797 η σχολή παρακμάζει λόγω οικονομικών προβλημάτων [Τ.Ε., Α΄,162]
Ευγένιος Βούλγαρις, 1742-1746 και 1750-1753 (πρώτος σχολάρχης) (ελληνικά, λατινικά, φιλοσοφία σύμφωνα με το σύστημά του, φυσικές επιστήμες με πειράματα) [Τ.Ε., Α΄,160-161] Αναστάσιος Μοσπινιώτης, 1746-1750 [Τ.Ε., Α΄,160-161]
(1) Τρύφωνας εκ Μετσόβου, 1750-1753 και 1753- [Τ.Ε., Α΄,161]
Αδελφοί Μαρούτση, Κληροδότημα [Τ.Ε., Α΄,162]
(1) Για τους διδάσκαλους της σχολής γίνεται μνεία σε επιστολή που προτάσσεται στην «Αριθμητική» του Κοσμά Μπαλάνου Βασιλόπουλου
(1) Η διδασκαλία του Βούλγαρι προκάλεσε αντιδράσεις και διαμάχες. Οι μαθητές το Βούλγαρι είχαν ιδρύσει σύλλογο.[Τ.Ε., Α΄,160-161]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.