ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γκούμα, Μεγάλη και Πρώτη Σχολή, Μπαλαναία Σχολή1, Αρχιγυμνάσιο2
Ιωάννινα
1674
Εμμανουήλ Γκούμας
1799–1818, η σχολή παρακμάζει κατά την σχολαρχία του Κων/νου Μπαλανίδη 1822, η σχολή καταστρέφεται από τον Αλή Πασά και κλείνει.
Βησσαρίων Μακρής, 1676–1683, ( δίδαξε τα γραμματικά ), [Τ.Ε, Α΄,156] Κων/νος Μπαλανίδης, 1799–1818 [Τ.Ε, Α΄,σ.158], [ΛΕ 1817, σ.85-87], [Φ. Μιχαλόπουλος, Τα Γιάννενα και η Νεοελληνική Αναγέννησις, 1648–1820, Αθ.1930, σ.75–77]
4 Γεώργιος Σουγδούρης, 1683–1715 [Τ.Ε, Α΄,156] Σεραφείμ (ιερομόναχος) Μεθόδιος Ανθρακίτης5,1715–1723 (αρχιδιδάσκαλος) Κων/νος Μπαλάνος Βασιλόπουλος, 1723–1760 Νικόλαος Ζερτζούλης, 1749, (βοηθός του Κωνσταντίνου Μπαλάνου Βασιλόπουλου) Κοσμάς Μπαλάνος, –1799 Γρηγόριος Μπαλανίδης, 1799–1818 Πέτρος Νησιώτης, (συνδιδάσκαλος του Κων/νου Μπαλανίδη ),[Τ.Ε, Α΄, 158], [συνδρομητάς είς προδιοίκησιν Ερμήλου , Βιέννη, 1815] Ιωάννης Μαναρής,( συνδιδάσκαλος του Κων/νου Μπαλανίδη), [Τ.Ε, Α΄,158], [συνδρομητάς είς προδιοίκησιν Ερμήλου, Βιέννη, 1815] Ιωάννης Χαρισιάδης, (συνδιδάσκαλος του Κων/νου Μπαλανίδη), [Τ.Ε, Α΄,158], [ συνδρομητάς είς προδιοίκησιν Ερμήλου, Βιέννη, 1815] Γ. Αναγνώστης,( συνδιδάσκαλος του Κων/νου Μπαλανίδη), [Τ.Ε, Α΄,158], [συνδρομητάς είς προδιοίκησιν Ερμήλου, Βιέννη, 1815] Ιωσήφ [Τ.Ε, Α΄,158,σημ.3] [Λάμπρος, ΝΕ, Ι΄, σ.369–397] Αναστάσιος Μπαλανίδης, –1822
Η σχολή ιδρύθηκε με χρήματα του Λεονταρίου Γκούμα αδελφού του Εμ. Γκούμα, [Τ.Ε, Α΄,156] Λάμπρος Μαρούτσης, 1734, κληροδότημα, [Τ.Ε, Α΄,161]
(1) Η σχολή ονομάστηκε Μπαλαναία προς τιμή του Κων/νου Μπαλάνου Βασιλόπουλου, [Τ.Ε. , Α΄,157] (2) Ο Κων/νος Μπαλάνος Βασιλόπουλος ονόμασε τη σχολή Αρχιγυμνάσιο, [Τ.Ε., Α΄,157] (3) Μετά το Βησσαρίωνα κλήθηκε ο Πα?σιος Τσιπούρας αλλά ο Ευαγγελίδης δεν γνωρίζει αν πήγε να διδάξει [Τ.Ε., Α΄,156] (4) Ο Ι. Βελούδης αναγράφει διαφορετικά τους διδασκάλους, [Τ.Ε., Α΄,157, σημ.1] (5) Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης κατά τη θητεία του στην Γκούμα εγκατέλειψε σύμφωνα με τον Ευαγγελίδη την φιλοσοφία [Τ.Ε., Α΄,157]
(1) Διαμάχη Γεωργίου Σουγδούρη – Βησσαρίωνα Μακρή, [Τ.Ε., Α΄, 156] (2) Η σχολή είχε βιβλιοθήκη χειρογράφων και εντύπων που είχε συσταθεί από τους Μπαλάνους, [Τ.Ε., Α΄,158] (3) Η σχολή διευθύνονταν από την οικογένεια των Μπαλάνων για εκατό σχεδόν χρόνια, [Τ.Ε., Α΄,157] (4) 1787, με σιγίλιο του πατριάρχη Προκοπίου η σχολή ενώνεται με την σταυροπηγιακή Μονή του Προφήτη Ηλία, [Τ.Ε., Α΄,159] (5) Ιανουάριος 1787, πατριαρχική πράξη με την οποία η σχολή ενώνεται με την σχολή Ζίτσης, [Τ.Ε., Α΄,159],[Γεδεών, ΠΠ, σ.670]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.