ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή του Σπανού(1),
Στο νησί των Ιωαννίνων
1642
Αθανάσιος Πατούλας
1756, η σχολή κλείνει
Ιωάννης Φ., 1642 (πρώην εφημέριος του ναού Αγ. Γεωργίου στην Βενετία (†1660)) Αλέξιος Σπανός
Πρόκλος Κομνηνός (μοναχός) Νεκτάριος Αψαρής, [Τ.Ε., Α΄,153], [Λάμπρου, ΝΕ, Α΄, σ.94] Θεοφάνης Αψαρής, [Τ.Ε., Α΄,153], [Λάμπρου, ΝΕ, Α΄, σ.94] Νήφωνας Μεταξάς
(1) Η σχολή ονομάστηκε του Σπανού εξαιτίας του σχολάρχη Αλέξιου Σπανού [Τ.Ε., Α΄,154]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.