ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κεντρική Σχολή
Φιλιππούπολη
1857
Γκιουμούς Γκερδάνη [Τ.Ε., Α΄, 81]
Βλάσιος Σκορδέλης, 1863-1873
Η σχολή είχε 5 τάξεις και αντίστοιχους διδασκάλους [Τ.Ε., Α΄, 81].
(1) Ιδρύθηκε βιβλιοθήκη στην οποία καταθέτονταν συλλογές αρχαιοτήτων [Τ.Ε., Α΄, 81], [Dumont, Homolle, Melaygyd' archéologie etc, σ. 254].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.