Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Διογένης Βατοπεδινός Προυσαεύς