Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Νικόλαος Νικοκλής (Νικούλης)