Μαθητές

Ιωάννης εκ Φουρνών (Δημητριάδης) και ο αδελφός του Ιωσήφ εκ Φουρνών(2) υπό Θεοφάνη, [Τ.Ε.,Α΄,276]